Фирми в Община Кюстендил, раздел Здравеопазване

ЕТ Д-Р ВАЛЕМТИНА ЗЛАТКОВА
Раздел: Здравеопазване
Община: Област Кюстендил, Община Кюстендил
Населено място: гр.Кюстендил
Адрес: УЛ.САВОЙСКИ 14
ЕТ Д-Р ВАСИЛ БРАЙКОВ
Раздел: Здравеопазване
Община: Област Кюстендил, Община Кюстендил
Населено място: гр.Кюстендил
Адрес: УЛ.ХРИСТО БОТЕВ
ЕТ Д-Р ВАСИЛ РАЙЧЕВ МЛАДЕНОВ
Раздел: Здравеопазване
Община: Област Кюстендил, Община Кюстендил
Населено място: гр.Кюстендил
Адрес: УЛ.РАКОВСКИ
ЕТ Д-Р ВИОЛЕТА ЛАЗАРОВА
Раздел: Здравеопазване
Община: Област Кюстендил, Община Кюстендил
Населено място: гр.Кюстендил
Адрес: УЛ.ЦАРИГРАДСКА 7
ЕТ Д-Р ГЕОРГИ ГЕНЧЕВ
Раздел: Здравеопазване
Община: Област Кюстендил, Община Кюстендил
Населено място: с.Ябълково
Адрес: УЛ.ПЪРВИ МАЙ 10
ЕТ Д-Р ГЕОРГИ ДИМИТРОВ
Раздел: Здравеопазване
Община: Област Кюстендил, Община Кюстендил
Населено място: гр.Кюстендил
Адрес: УЛ.НЕОФИТ БОЗВЕЛИ 5
ЕТ Д-Р ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА
Раздел: Здравеопазване
Община: Област Кюстендил, Община Кюстендил
Населено място: гр.Кюстендил
Адрес: УЛ.МАКЕДОНИЯ 26
Телефон: 078 / 559662
ЕТ Д-Р ДАНИЕЛА МИТОВА-МИСЯК
Раздел: Здравеопазване
Община: Област Кюстендил, Община Кюстендил
Населено място: гр.Кюстендил
Адрес: УЛ.ГРАНИЧКИ ПЪТ 8
ЕТ Д-Р ДИАНА ДЖОНЕВА
Раздел: Здравеопазване
Община: Област Кюстендил, Община Кюстендил
Населено място: гр.Кюстендил
Адрес: УЛ.ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 292
Телефон: 078 / 526018
ЕТ Д-Р ДИМИТЪР ВИДЕЛОВ
Раздел: Здравеопазване
Община: Област Кюстендил, Община Кюстендил
Населено място: гр.Кюстендил
Адрес: УЛ.ЧАПАЕВ 4
Телефон: 078 / 525176
ЕТ Д-Р ЕВГЕНИ ГЕОРГИЕВ-АПМП
Раздел: Здравеопазване
Община: Област Кюстендил, Община Кюстендил
Населено място: гр.Кюстендил
Адрес: УЛ.ЧЕРЕШОВО ТОПЧЕ 30
Телефон: 078 / 523467
ЕТ Д-Р ЕДЕЛИНА ЗДРАВКОВА
Раздел: Здравеопазване
Община: Област Кюстендил, Община Кюстендил
Населено място: гр.Кюстендил
Адрес: ЖК ГЕРЕНА
Телефон: 078 / 550051
ЕТ Д-Р ЕЛЕНА АНГЕЛОВА
Раздел: Здравеопазване
Община: Област Кюстендил, Община Кюстендил
Населено място: гр.Кюстендил
Адрес: УЛ.АНТИМ I 8
Телефон: 078 / 526123
ЕТ Д-Р ЕЛЕНА ГЮРОВА
Раздел: Здравеопазване
Община: Област Кюстендил, Община Кюстендил
Населено място: гр.Кюстендил
Адрес: КВ.ЗАПАД
ЕТ Д-Р ЕЛЕНА СОКОЛОВА
Раздел: Здравеопазване
Община: Област Кюстендил, Община Кюстендил
Населено място: гр.Кюстендил
Адрес: УЛ.ГЕОРГИ ТЕРТЕР 8
 
 

WebDesignBG