Фирми в Община Кюстендил, раздел Здравеопазване

ЕТ Д-Р МАЯ АНГЕЛОВА
Раздел: Здравеопазване
Община: Област Кюстендил, Община Кюстендил
Населено място: гр.Кюстендил
Адрес: УЛ.АПРИЛСКО ВЪСТАНИЕ 1
ЕТ Д-Р МАЯ ДИМИТРОВА
Раздел: Здравеопазване
Община: Област Кюстендил, Община Кюстендил
Населено място: гр.Кюстендил
Адрес: УЛ.СОФИЯ 11
Телефон: 078 / 534092
ЕТ Д-Р МИЛЧО МИЛЕВ
Раздел: Здравеопазване
Община: Област Кюстендил, Община Кюстендил
Населено място: гр.Кюстендил
Адрес: УЛ.ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 54
ЕТ Д-Р МОНИКА МАСЛАРСКА
Раздел: Здравеопазване
Община: Област Кюстендил, Община Кюстендил
Населено място: гр.Кюстендил
Адрес: УЛ.АРДА 4
Телефон: 078 / 525409
ЕТ Д-Р НАДЕЖДА ДОЙЧИНОВА
Раздел: Здравеопазване
Община: Област Кюстендил, Община Кюстендил
Населено място: гр.Кюстендил
Адрес: УЛ.МАКЕДОНИЯ 8
Телефон: 078 / 528048
ЕТ Д-Р НЕЛИ АЛЕКСОВА
Раздел: Здравеопазване
Община: Област Кюстендил, Община Кюстендил
Населено място: гр.Кюстендил
Адрес: УЛ.СПАРТАК 59
Телефон: 078 / 520701
ЕТ Д-Р НЕЛИ ПЕНКОВА
Раздел: Здравеопазване
Община: Област Кюстендил, Община Кюстендил
Населено място: гр.Кюстендил
Адрес: УЛ.АНГЕЛ КЪНЧЕВ 3
ЕТ Д-Р ОЛЯ СЛАВЧЕВА
Раздел: Здравеопазване
Община: Област Кюстендил, Община Кюстендил
Населено място: гр.Кюстендил
Адрес: УЛ.СПАРТАК 9
ЕТ Д-Р ПЛАМЕНА МИХАЛЕВА
Раздел: Здравеопазване
Община: Област Кюстендил, Община Кюстендил
Населено място: гр.Кюстендил
Адрес: УЛ.МАКЕДОНИЯ 8
ЕТ Д-Р ПЛАМЕНА ТАБАКОВА
Раздел: Здравеопазване
Община: Област Кюстендил, Община Кюстендил
Населено място: гр.Кюстендил
Адрес: УЛ.ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 235
Телефон: 078 / 529021
ЕТ Д-Р РАЙКА АРАБАДЖИЕВА
Раздел: Здравеопазване
Община: Област Кюстендил, Община Кюстендил
Населено място: гр.Кюстендил
Адрес: ЖК ГЕРЕНА 169
Телефон: 078 / 527282
ЕТ Д-Р РАЙНА ГЕОРГИЕВА
Раздел: Здравеопазване
Община: Област Кюстендил, Община Кюстендил
Населено място: гр.Кюстендил
Адрес: УЛ.ВЕСЛЕЦ 6
Телефон: 078 / 526014
ЕТ Д-Р РАЙНА ДИНЕВА-ЛДМ
Раздел: Здравеопазване
Община: Област Кюстендил, Община Кюстендил
Населено място: гр.Кюстендил
Адрес: УЛ.БЪЛГАРИЯ 55
Телефон: 078 / 522977
ЕТ Д-Р РУМЯНА АЗОВА
Раздел: Здравеопазване
Община: Област Кюстендил, Община Кюстендил
Населено място: гр.Кюстендил
Адрес: УЛ.РАКОВСКИ 6
Телефон: 078 / 524190
ЕТ Д-Р СИЛВИЯ ЛАЗАРОВА
Раздел: Здравеопазване
Община: Област Кюстендил, Община Кюстендил
Населено място: гр.Кюстендил
Адрес: УЛ.ГЕОРГИ ТЕРТЕР 4
 
 

WebDesignBG