Фирми в Община Благоевград, раздел Производство

ЕТ НАСЛАДА - ВАЛЕНТИН СТОЙЧЕВ
Раздел: Производство
Община: Област Благоевград, Община Благоевград
Населено място: гр.Благоевград
Адрес: УЛ.ХРИСТО ЧЕРНОПЕЕВ 22
Телефон: 073 / 855753
ЕТ НАТАША ИВАНОВА
Раздел: Производство
Община: Област Благоевград, Община Благоевград
Населено място: гр.Благоевград
Адрес: УЛ.СТАРА ПЛАНИНА 14
Телефон: 073 / 832720
ЕТ НЕВЯНА НИКОЛОВА
Раздел: Производство
Община: Област Благоевград, Община Благоевград
Населено място: С.БРЕСТ
Адрес: УЛ.СИМЕОН ВЕЛИКИ 02
Телефон: +359 / 885526608
E-mail: veni_brest@mail.bg
ЕТ НЕЙЧО ГРЪЧКИ
Раздел: Производство
Община: Област Благоевград, Община Благоевград
Населено място: гр.Благоевград
Адрес: УЛ.ГЕОРГИ ПОПОВ 20
Телефон: 073 / 885045
ЕТ НИКОЛАЙ ВЕЛЕВ-ТЕВАНИК
Раздел: Производство
Община: Област Благоевград, Община Благоевград
Населено място: гр.Благоевград
Адрес: УЛ.ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ 31
ЕТ НИНА-НИКОЛИНА ДИМИТРОВА
Раздел: Производство
Община: Област Благоевград, Община Благоевград
Населено място: гр.Благоевград
Адрес: УЛ.МАРИЦА 27
Телефон: 073 / 881204
ЕТ ОЛГА СЛАВЕВА-ДЕНИ
Раздел: Производство
Община: Област Благоевград, Община Благоевград
Населено място: гр.Благоевград
Адрес: УЛ.ЯНЕ САНДАНСКИ 23
ЕТ ОРИКОН-СТ. ДЕЛЕВ
Раздел: Производство
Община: Област Благоевград, Община Благоевград
Населено място: гр.Благоевград
Адрес: УЛ.ПЕРЕ ТОШЕВ 7
Телефон: 073 / 880973
ЕТ ПАРАПЛАСТ 91 - СЕВДА ПАРАКОЗОВА
Раздел: Производство
Община: Област Благоевград, Община Благоевград
Населено място: гр.Благоевград
Адрес: УЛ.ВАРДАР 22
ЕТ РАЙНА СОМАРОВА-РИСИ
Раздел: Производство
Община: Област Благоевград, Община Благоевград
Населено място: гр.Благоевград
Адрес: УЛ.АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 71
ЕТ РИНО - АНДРЕЙ ДИМИТРОВ
Раздел: Производство
Община: Област Благоевград, Община Благоевград
Населено място: гр.Благоевград
Адрес: УЛ.ГРИГОР ПЪРЛИЧЕВ 22
Телефон: 073 / 832339
ЕТ РОКО-РОСЕН УЗУНОВ
Раздел: Производство
Община: Област Благоевград, Община Благоевград
Населено място: гр.Благоевград
Адрес: УЛ.ТРЕТИ МАРТ 50
Телефон: 073 / 882265
ЕТ РУДИ - 66
Раздел: Производство
Община: Област Благоевград, Община Благоевград
Населено място: с.Изгрев
Адрес:
Телефон: 073 / 833920
 
 

WebDesignBG