Фирми в Община Благоевград, раздел Строителство, Имоти

INTER NOVA PLUS LTD
Раздел: Строителство, Имоти
Община: Област Благоевград, Община Благоевград
Населено място: SIMITLI
Адрес: .pl.Makedoniq
Телефон: 0892 / 437777
E-mail: internovabg@abv.bg
Ivel Realty
Раздел: Строителство, Имоти
Община: Област Благоевград, Община Благоевград
Населено място: Разлог
Адрес: IVEL REALTY предлага пълен пакет от консултантски, посреднически и юридически услуги при закупуване, продажба, отдаване под наем, наемане и управление на недвижими имоти: Посредничество при покупка, продажба и отдаване под наем на недвижим имот. Правни консултации във връзка с водените сделки. Подготовка на необходимите нотариални актове и документи за удостоверяването на сделки с недвижими имоти. Доверително представителство на клиенти пред държавни и общински органи и институции по въпроси, свързани с придобиването на недвижими имоти в България. Оценяване на недвижими имоти. Промяна статута на земеделска земя (преотреждане) в територия подходяща за застрояване. Проектиране. Строителство и ремонти. Посрещане, настаняване и организиране престоя в страната за чужденци при осъществяване на сделки с недвижими имоти.
Телефон: 0878 / 670102
Телефон: 0878 / 368363
E-mail: office@ivelrealty.com
Ivel Realty
Раздел: Строителство, Имоти
Община: Област Благоевград, Община Благоевград
Населено място: Разлог
Адрес: IVEL REALTY предлага пълен пакет от консултантски, посреднически и юридически услуги при закупуване, продажба, отдаване под наем, наемане и управление на недвижими имоти: Посредничество при покупка, продажба и отдаване под наем на недвижим имот. Правни консултации във връзка с водените сделки. Подготовка на необходимите нотариални актове и документи за удостоверяването на сделки с недвижими имоти. Доверително представителство на клиенти пред държавни и общински органи и институции по въпроси, свързани с придобиването на недвижими имоти в България. Оценяване на недвижими имоти. Промяна статута на земеделска земя (преотреждане) в територия подходяща за застрояване. Проектиране. Строителство и ремонти. Посрещане, настаняване и организиране престоя в страната за чужденци при осъществяване на сделки с недвижими имоти.
Телефон: 0878 / 670102
Телефон: 0878 / 368363
E-mail: office@ivelrealty.com
Ivel Realty
Раздел: Строителство, Имоти
Община: Област Благоевград, Община Благоевград
Населено място: Разлог
Адрес: IVEL REALTY предлага пълен пакет от консултантски, посреднически и юридически услуги при закупуване, продажба, отдаване под наем, наемане и управление на недвижими имоти: Посредничество при покупка, продажба и отдаване под наем на недвижим имот. Правни консултации във връзка с водените сделки. Подготовка на необходимите нотариални актове и документи за удостоверяването на сделки с недвижими имоти. Доверително представителство на клиенти пред държавни и общински органи и институции по въпроси, свързани с придобиването на недвижими имоти в България. Оценяване на недвижими имоти. Промяна статута на земеделска земя (преотреждане) в територия подходяща за застрояване. Проектиране. Строителство и ремонти. Посрещане, настаняване и организиране престоя в страната за чужденци при осъществяване на сделки с недвижими имоти.
Телефон: 0878 / 670102
Телефон: 0878 / 368363
E-mail: office@ivelrealty.com
Ivel Realty
Раздел: Строителство, Имоти
Община: Област Благоевград, Община Благоевград
Населено място: Разлог
Адрес: IVEL REALTY предлага пълен пакет от консултантски, посреднически и юридически услуги при закупуване, продажба, отдаване под наем, наемане и управление на недвижими имоти: Посредничество при покупка, продажба и отдаване под наем на недвижим имот. Правни консултации във връзка с водените сделки. Подготовка на необходимите нотариални актове и документи за удостоверяването на сделки с недвижими имоти. Доверително представителство на клиенти пред държавни и общински органи и институции по въпроси, свързани с придобиването на недвижими имоти в България. Оценяване на недвижими имоти. Промяна статута на земеделска земя (преотреждане) в територия подходяща за застрояване. Проектиране. Строителство и ремонти. Посрещане, настаняване и организиране престоя в страната за чужденци при осъществяване на сделки с недвижими имоти.
Телефон: 0878 / 670102
Телефон: 0878 / 368363
E-mail: office@ivelrealty.com
Ivel Realty
Раздел: Строителство, Имоти
Община: Област Благоевград, Община Благоевград
Населено място: Разлог
Адрес: IVEL REALTY предлага пълен пакет от консултантски, посреднически и юридически услуги при закупуване, продажба, отдаване под наем, наемане и управление на недвижими имоти: Посредничество при покупка, продажба и отдаване под наем на недвижим имот. Правни консултации във връзка с водените сделки. Подготовка на необходимите нотариални актове и документи за удостоверяването на сделки с недвижими имоти. Доверително представителство на клиенти пред държавни и общински органи и институции по въпроси, свързани с придобиването на недвижими имоти в България. Оценяване на недвижими имоти. Промяна статута на земеделска земя (преотреждане) в територия подходяща за застрояване. Проектиране. Строителство и ремонти. Посрещане, настаняване и организиране престоя в страната за чужденци при осъществяване на сделки с недвижими имоти.
Телефон: 0878 / 670102
Телефон: 0878 / 368363
E-mail: office@ivelrealty.com
Ivel Realty
Раздел: Строителство, Имоти
Община: Област Благоевград, Община Благоевград
Населено място: Prazlog
Адрес: IVEL REALTY предлага пълен пакет от консултантски, посреднически и юридически услуги при закупуване, продажба, отдаване под наем, наемане и управление на недвижими имоти: Посредничество при покупка, продажба и отдаване под наем на недвижим имот. Правни консултации във връзка с водените сделки. Подготовка на необходимите нотариални актове и документи за удостоверяването на сделки с недвижими имоти. Доверително представителство на клиенти пред държавни и общински органи и институции по въпроси, свързани с придобиването на недвижими имоти в България. Оценяване на недвижими имоти. Промяна статута на земеделска земя (преотреждане) в територия подходяща за застрояване. Проектиране. Строителство и ремонти. Посрещане, настаняване и организиране престоя в страната за чужденци при осъществяване на сделки с недвижими имоти.
Телефон: 087 / 8670102
Телефон: 087 / 8368363
E-mail: office@ivelrealty.com
Ivel Realty
Раздел: Строителство, Имоти
Община: Област Благоевград, Община Благоевград
Населено място: Prazlog
Адрес: IVEL REALTY предлага пълен пакет от консултантски, посреднически и юридически услуги при закупуване, продажба, отдаване под наем, наемане и управление на недвижими имоти: Посредничество при покупка, продажба и отдаване под наем на недвижим имот. Правни консултации във връзка с водените сделки. Подготовка на необходимите нотариални актове и документи за удостоверяването на сделки с недвижими имоти. Доверително представителство на клиенти пред държавни и общински органи и институции по въпроси, свързани с придобиването на недвижими имоти в България. Оценяване на недвижими имоти. Промяна статута на земеделска земя (преотреждане) в територия подходяща за застрояване. Проектиране. Строителство и ремонти. Посрещане, настаняване и организиране престоя в страната за чужденци при осъществяване на сделки с недвижими имоти.
Телефон: 00359 / 878670102
Телефон: 00359 / 878368363
E-mail: office@ivelrealty.com
Petarstroy
Раздел: Строителство, Имоти
Община: Област Благоевград, Община Благоевград
Населено място: София
Адрес: Mladost
Телефон: 0899452543
E-mail: Petarxristov@gmail.com
Petarstroy
Раздел: Строителство, Имоти
Община: Област Благоевград, Община Благоевград
Населено място: София
Адрес: Mladost
Телефон: 0899452543
E-mail: Petarxristov@gmail.com
АВЕМАКС С ООД
Раздел: Строителство, Имоти
Община: Област Благоевград, Община Благоевград
Населено място: гр.Благоевград
Адрес: УЛ.МАРА БУНЕВА 9
Телефон: 073 / 885929
АВЕС ЕООД
Раздел: Строителство, Имоти
Община: Област Благоевград, Община Благоевград
Населено място: гр.Благоевград
Адрес: УЛ.АСЕН ХРИСТОВ 24
Телефон: 073 / 882750
АВИ-СТРОЙ ЕООД
Раздел: Строителство, Имоти
Община: Област Благоевград, Община Благоевград
Населено място: гр.Благоевград
Адрес: УЛ.ДЪБРАВСКА 9
АГРОМАХ ЕООД
Раздел: Строителство, Имоти
Община: Област Благоевград, Община Благоевград
Населено място: гр.Благоевград
Адрес: БУЛ.ВАСИЛ ЛЕВСКИ 3
Телефон: 073 / 861200
АГРОМЕЛИОРАЦИЙ СТРУМЕСТА ЕООД
Раздел: Строителство, Имоти
Община: Област Благоевград, Община Благоевград
Населено място: гр.Благоевград
Адрес: УЛ.СЛАВЯНСКА 83
Телефон: 073 / 885688
 
 

WebDesignBG