Фирми в Община Гоце Делчев, раздел Здравеопазване

ЕТ Д-Р ВИОЛЕТА ВЪЛЧЕВА
Раздел: Здравеопазване
Община: Област Благоевград, Община Гоце Делчев
Населено място: гр.Гоце Делчев
Адрес: УЛ.ЗАВОЯ НА ЧЕРНА 19
ЕТ Д-Р ГЕОРГИ ПЕНКОВ
Раздел: Здравеопазване
Община: Област Благоевград, Община Гоце Делчев
Населено място: гр.Гоце Делчев
Адрес: УЛ.ХРИСТО БОТЕВ 1
ЕТ Д-Р ДИМИТРИНКА ЖЕЛЯЗКОВА - ИППДП
Раздел: Здравеопазване
Община: Област Благоевград, Община Гоце Делчев
Населено място: гр.Гоце Делчев
Адрес: УЛ.ДРАГОМАН 8
Телефон: 0751 / 64077
ЕТ Д-Р ДИМИТЪР ХРИСТОВ АПИМП ИППМП
Раздел: Здравеопазване
Община: Област Благоевград, Община Гоце Делчев
Населено място: гр.Гоце Делчев
Адрес: УЛ.ГЕОРГИ С.РАКОВСКИ 3
ЕТ Д-Р ДОНКА КУМАНОВА КОЧЕВА - ИПСМП
Раздел: Здравеопазване
Община: Област Благоевград, Община Гоце Делчев
Населено място: гр.Гоце Делчев
Адрес: УЛ.СТАРА ПЛАНИНА 54
ЕТ Д-Р ЕВДОКИЯ БЪЧВАРОВА - ИПСМП - ДЕТСКИ БОЛЕСТИ
Раздел: Здравеопазване
Община: Област Благоевград, Община Гоце Делчев
Населено място: гр.Гоце Делчев
Адрес: УЛ.ПЕТЪР САРАФОВ 30
ЕТ Д-Р ЕДУАРД СТОИМЕНОВ - ИППДП
Раздел: Здравеопазване
Община: Област Благоевград, Община Гоце Делчев
Населено място: гр.Гоце Делчев
Адрес: УЛ.ЦАРИЦА ЙОАННА 7
Телефон: 0751 / 65718
ЕТ Д-Р ЕКАТЕРИНА ЛУЛОВА - ИПСМП - ВБИК
Раздел: Здравеопазване
Община: Област Благоевград, Община Гоце Делчев
Населено място: гр.Гоце Делчев
Адрес: УЛ.ХАН КРУМ 13
Телефон: 0751 / 60865
ЕТ Д-Р ЕЛВЕРА МОЛАЙОВА - СОКОЛОВА - АПДМП - ИП
Раздел: Здравеопазване
Община: Област Благоевград, Община Гоце Делчев
Населено място: гр.Гоце Делчев
Адрес: УЛ.КАВАЛА 1
ЕТ Д-Р ЕЛЕНА АВРАМОВА ИПСМП ПО НЕФРОЛОГИЯ
Раздел: Здравеопазване
Община: Област Благоевград, Община Гоце Делчев
Населено място: гр.Гоце Делчев
Адрес: УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 29
ЕТ Д-Р ЕЛЕНА СМИЛКОВА
Раздел: Здравеопазване
Община: Област Благоевград, Община Гоце Делчев
Населено място: гр.Гоце Делчев
Адрес: УЛ.СТРАЖИН 8
ЕТ Д-Р ЕЛЗА ПАШАЛИЕВА
Раздел: Здравеопазване
Община: Област Благоевград, Община Гоце Делчев
Населено място: гр.Гоце Делчев
Адрес: УЛ.СТАРА ПЛАНИНА 49
ЕТ Д-Р ЕМИЛ ХАДЖИЕВ
Раздел: Здравеопазване
Община: Област Благоевград, Община Гоце Делчев
Населено място: гр.Гоце Делчев
Адрес: УЛ.ПАОЛО ЛЕНЦ 1
Телефон: 0751 / 62194
ЕТ Д-Р ИВАН ТУМБАЛЕВ ИПИМП
Раздел: Здравеопазване
Община: Област Благоевград, Община Гоце Делчев
Населено място: гр.Гоце Делчев
Адрес: УЛ.СИМЕОН РАДЕВ 1
 
 

WebDesignBG