Фирми в Община Сандански, раздел Здравеопазване

ЕТ ХРИСТИНА КАРАМАНОЛЕВА
Раздел: Здравеопазване
Община: Област Благоевград, Община Сандански
Населено място: гр.Сандански
Адрес: УЛ.ВОДЕН 16
Телефон: 0746 / 31622
ЕТ ЧАРО
Раздел: Здравеопазване
Община: Област Благоевград, Община Сандански
Населено място: гр.Сандански
Адрес: УЛ.БОЖИН ДИМОВ 5
Телефон: 0746 / 31046
ЕТ ЮЛИЯ ЙОРДАНОВА КАМБЕРОВА ИППМП
Раздел: Здравеопазване
Община: Област Благоевград, Община Сандански
Населено място: гр.Сандански
Адрес: УЛ.ПИРИН 142
Телефон: 0746 / 39415
ЗАХАРАВЕТ МЕДИКА ЕООД
Раздел: Здравеопазване
Община: Област Благоевград, Община Сандански
Населено място: гр.Сандански
Адрес: ЖК СПАРТАК
МБАЛ СВЕТИ ВРАЧ
Раздел: Здравеопазване
Община: Област Благоевград, Община Сандански
Населено място: гр.Сандански
Адрес: Р-Н ПОЛЕНИШКИ ПЪТ 1
Телефон: 0746 / 34343
МДЦ САНДАНСКИ ООД
Раздел: Здравеопазване
Община: Област Благоевград, Община Сандански
Населено място: гр.Сандански
Адрес: УЛ.БОРИС САРАФОВ 29
Телефон: 0746 / 625781
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 1 САНДАНСКИ ЕООД
Раздел: Здравеопазване
Община: Област Благоевград, Община Сандански
Населено място: гр.Сандански
Адрес: УЛ.СВОБОДА 1
Телефон: 0746 / 32079
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СВЕТИ ЛУКА ООД
Раздел: Здравеопазване
Община: Област Благоевград, Община Сандански
Населено място: гр.Сандански
Адрес: УЛ.ГОРНО БРОДИ 14
МЦ МЕДЕЯ ООД
Раздел: Здравеопазване
Община: Област Благоевград, Община Сандански
Населено място: гр.Сандански
Адрес: УЛ.СТОЮ ХАДЖИЕВ 9
МЦ СВ СВ КОЗМА И ДАМЯН ООД
Раздел: Здравеопазване
Община: Област Благоевград, Община Сандански
Населено място: гр.Сандански
Адрес: УЛ.МЕЛНИК 9
Телефон: 0746 / 31217
МЦ"ЗДРАВЕ"-АСИМП ООД
Раздел: Здравеопазване
Община: Област Благоевград, Община Сандански
Населено място: гр.Сандански
Адрес: УЛ.СВОБОДА 1
Телефон: 0746 / 31411
САНСМАИЛ ООД
Раздел: Здравеопазване
Община: Област Благоевград, Община Сандански
Населено място: гр.Сандански
Адрес: УЛ.ВОДЕН 14
Телефон: 0746 / 39650
СВЕТА АПОЛОНИЯ ООД
Раздел: Здравеопазване
Община: Област Благоевград, Община Сандански
Населено място: гр.Сандански
Адрес: УЛ.СВОБОДА 2
Телефон: 0746 / 746
СИМДЛ СВ ИВАН РИЛСКИ ЕООД
Раздел: Здравеопазване
Община: Област Благоевград, Община Сандански
Населено място: гр.Сандански
Адрес: УЛ.СВОБОДА 1
 
 

WebDesignBG