Обява за 60 вакантни длъжности в Националната гвардейска част

Обява за 60 вакантни длъжности в Националната гвардейска част

Със заповед №ОХ-655/17.07.2019 г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени 60 /шестдесет/ вакантни длъжности в Националната гвардейска част за приемане на военна служба на български граждани, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Длъжностите ще се заемат след провеждане на конкурс. Кандидатите следва да не са по-възрастни от 28 години, а лицата, отговарящи на изискванията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВС на РБ, да не са по-възрастни от 41 години.

Срок за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен-Ловеч: 25.09.2019 г.

Информация за вакантните длъжности, необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

  • ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ
    гр. Ловеч, ул. „д-р Съйко Съев“ 31, тел.: 068 603973; 0886 558614;
  • На интернет страниците на Министерството на отбраната и Централното военно окръжие.
 
Прибави коментар
   
Име * : 
Град :
Коментар * : 
 
Прибави
 
 

WebDesignBG