До 18 октомври пчеларите кандидатстват по de minimis

До 18 октомври пчеларите кандидатстват по de minimis

Пчеларите могат да кандидатстват от днес за държавна помощ de minimis в областните дирекции на ДФ „Земеделие“. Приемът ще продължи до 18 октомври. Средствата, предвидени за помощта са 4,5 млн. лв. Най-малко 20 пчелни семейства трябва да притежават пчеларите, за да имат право на помощта. Те трябва да са реализирали качествен пчелен мед през 2018 и/или през 2019 г. Продукцията им следва да отговаря на изискванията, заложени както в Закона за пчеларството, така и на Наредба за изискванията към пчелния мед, предназначен за човешка консумация.

Тази помощ ще покрие част от годишния разход на стопаните за отглеждане на пчелно семейство. Подкрепата има за цел да компенсира направените от стопаните разходи за зазимяването на кошерите и за справяне с последствията от неблагоприятните климатични условия, довели до ниски добиви на пчелен мед, уточняват от ДФЗ.

Помощта се предоставя на земеделски стопани, занимаващи се с първично производство на селскостопанска продукция – физически лица, еднолични търговци, юридически лица и кооперации, отглеждащи пчелни семейства, които са регистрирани земеделски стопани./agrozona.bg

 
Прибави коментар
   
Име * : 
Град :
Коментар * : 
 
Прибави
 
 

WebDesignBG