Удължиха срока за регистрация на малките бензиностанции

Удължиха срока за регистрация на малките бензиностанции

Приеха на второ четене промените в Закона за административното регулиране на икономически дейности, свързни с нефт и подукти от нефтен произход. Текстът, касаещ срока за регистрация на така наречените малки бензиностации бе предложен между първо и второ четене от лидера на НФСБ Валери Симеонов. Между двете четения бе предложено да бъде удължен от три на шест месеца срокът за регистрация на лицата, които са осъществявали икономически дейности.

Също така бяха приети и промени в Закона за тютюна, тютеневите и свързаните с тях изделия лицата и организациите за научни изследвания. Според тях висшите училища, които осъществяват научни изследвания, научно-приложна и иновативна дейност в областта на тютюна или тютюневите изделия, могат да притежават технически съоръжения, предназначени за рязане на тютюн. В 14-дневен срок от придобиване на разпореждане с техническо съоръжение, предназначено за рязане на тютюн, лицата и организациите подават уведомление до Министерство на икономиката. Текстовете предвиждат производителите и вносителите на нови тютюневи изделия при условията и по реда на Решение за изпълнение на ЕС предоставят чрез общия електронен портал на ЕС информация за съставките и емисиите, наличните научни изследвания за токсичността, опасността от пристрастяване и атрактивността на новото тютюнево изделие, по-специално по отношение на съставките и емисиите му. Законът предвижда още в публичен регистър да се вписват производителят на изделието и разновидността му. Административните органи, органи на съдебната власт, лицата, осъществяващи публичи функции и организациите, които предоставят обществени услуги, не могат да изискват от гражданите и организациите представяне на доказателства за информация, вписана в публичния регистър./agrozona.bg

 
Прибави коментар
   
Име * : 
Град :
Коментар * : 
 
Прибави
 
 

WebDesignBG