Във ветеринарните обекти се налага нов ред заради коронавируса

Във ветеринарните обекти се налага нов ред заради коронавируса

Да не се допуска струпването на хора и да се поставят табели, които да указват спазването на дистанция както между гражданите, така и между служителите на обекта на разстояние минимум 1,5 – 2,0 м, е една от препоръките, които дават от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) за ветеринарните аптеки и лечебници. Препоръките са разпространени и сред членовете на Асоциацията на земеделските производители в България.

Удачно е да се осигурят точки за дезинфекция на ръцете на лицата, навлизащи и напускащи обекта, се пише още в документа.

Да се учести периода на провежданата дезинфекция на площите на обекта, където има по-голямо движение на хора и животни, както и на други контактни повърхности, като се извършва най-малко три пъти дневно. Необходимо е при възможност да се използват препарати, които не изискват последваща обработка на повърхностите (напр. отмиване). Особено внимание да се обърне на санитарните помещения.

В случаите когато не може да бъде осигурена дистанцията с клиента следва служителите да са снабдени с предпазни средства (маски и ръкавици), както и подходящи средства за дезинфекция на ръце.

Добра практика е разделяне на служителите по време на идване на работа, както и дейностите по преобличане и ползване на почивки.

Необходимо е да се създаде организация за ежедневен визуален преглед за здравословното състояние на персонала и в случай на проявена клиника съответното лице да бъде насочено за домашно изолиране или към медицинска помощ, казват още от БАБХ./agrozona.bg

 
Прибави коментар
   
Име * : 
Град :
Коментар * : 
 
Прибави
 
 

WebDesignBG