Как земеделските стопани се пререгистрират онлайн (стъпка по стъпка)

Как земеделските стопани се пререгистрират онлайн (стъпка по стъпка)

Подробни указания за електронната пререгистрация на земеделските стопани предоставиха от Асоциацията на земеделските производители в България на своите членове. Процесът е обяснен стъпка по стъпка и „Агрозона“ го представя на своите читатели с надеждата да бъдем полезни на всички български земеделски стопани предвид ограниченията за движение заради пандемията COVID-19.

Ето как става пререгистрацията онлайн стъпка по стъпка:

  1. Стопанинът изпраща по електронен път до регистрирания ветеринарен лекар (РВЛ), който обслужва обекта, декларация за актуализация на информацията във ВетИС по обр. ЗХОЖКФ 87 Б / Утвърден със Заповед № РД 11-525/20.02.2020 г. на изпълнителния директор на БАБХ.
  2. Регистрираният ветеринарен лекар извършва актуализация на данните във ВетИС и изпраща по електронен път декларацията на ОВЛ.
  3. Официалният ветеринарен лекар (ОВЛ), на база получена Декларация от РВЛ, извършва проверка във ВетИС, изготвя и издава СПРАВКА ЗА ЖИВОТНИ В ОБЕКТ ПО КАТЕГОРИИ от Интегрирана информационна система на БАБХ.
  4. ОВЛ изпраща сканирана, заверената с подпис и печат електронна СПРАВКА ЗА ЖИВОТНИ В ОБЕКТ ПО КАТЕГОРИИ, от Интегрирана информационна система на БАБХ на земеделския стопанин, с посочен входящ номер на подадената декларация. ОВЛ изпраща и информация за калкулираните от него дължими такси (такса за обслужване по тарифа, такса екарисаж, издаден АУАН, др.) от страна на ЗС в табличен вид.
  5. Земеделският стопанин попълва изтеглената в електронен формат анкетна карта, с данни от справката на ОВЛ и я подава електронно в Общинската служба земеделие, ведно със сканираната СПРАВКА ЗА ЖИВОТНИ В ОБЕКТ ПО КАТЕГОРИИ от Интегрирана информационна система на БАБХ /предоставена от ОВЛ/.
  6. В Общинска служба земеделие се извършва проверка и информацията се изпраща електронно до ОДЗ за издаване на регистрационна карта (зелена карта)./agrozona.bg
 
Прибави коментар
   
Име * : 
Град :
Коментар * : 
 
Прибави
 
 

WebDesignBG