Увеличават бюджета на общинската мярка с 1 331 779 евро

Увеличават бюджета на общинската мярка с 1 331 779 евро

Със заповед на земеделския министър Десислава Танева е увеличен бюджетът на общинската подмярка 7.2 с 1 331 779 евро, за да бъдат сключени договори за проекти за водоснабдителни системи.

За да се осигури пълният размер на безвъзмездната финансова помощ по подмярка 7.2 са нужни още 2 604 733 лв. Това става ясно от доклад на заместник-министър Лозана Василева до земеделският министър Десислава Танева. В документа тя предлага необходимата сума да бъде увеличен бюджета по подмярката.

По общинската подмярка 7.2  „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г.бяха предвидени 85 милиона евро за изграждане, реконструкция или рехабилитация на водоснабдителни системи при приема по мярката през есента на 2016 г./agrozona.bg


 

 
Прибави коментар
   
Име * : 
Град :
Коментар * : 
 
Прибави
 
 

WebDesignBG