ТЪРСИ

До 30 октомври се издават сертификати по мярка 11

До 30 октомври се издават сертификати по мярка 11

Срокът за издаване на сертификатите за биологично производство, необходим за кандидатстване по мярка 11 „Биологично земеделие” от ПРСР 2014-2020 г. , е 30 октомври 2020 г, напомнят от ДФ „Земеделие”. Срокът за представяне на нужните за кандидатстване документи по мярката пък е до края на месец ноември. Сертификатът или писменото доказателство се отнася за произведените от стопаните растителни, животински или пчелни продукти с правилата на биологичното производство. В документите трябва да е налична информация, доказваща състоянието на парцелите, за които са поели ангажимент, както и добитата на тях продукция през годината на издаването им, казват още от ДФЗ.

В индивидуалните профилите в Системата за електронни услуги (СЕУ) на всички бенефициенти, които следва да предоставят въпросните документи, са достъпни Уведомителните писма, в които са описани сроковете за предоставяне и задължителните реквизити, които следва да съдържат тези документи.

ДФ „Земеделие“ предоставя и възможност тези писма да бъдат получени лично или чрез упълномощено лице в съответната областна дирекция на ДФ „Земеделие“ в страната.

СЕУ е достъпна след индивидуална регистрация. Ако кандидатът няма създаден профил, е необходимо да подаде заявка за регистрация на потребител, след което да се яви в областна дирекция на ДФЗ – РА за да се идентифицира и достъпът му да бъде активиран./agrozona.bg

 
Прибави коментар
   
Име * : 
Град :
Коментар * : 
 
Прибави
 
 

WebDesignBG