ТЪРСИ

Удължава сe проектът за предоставяне на безплатни мобилни здравни и социални услуги по проект „Патронажна грижа в община Търговище“

Удължава сe проектът за предоставяне на безплатни мобилни здравни и социални услуги по проект „Патронажна грижа в община Търговище“
По проекта 118 възрастни над 65 години, хора с невъзможност за самообслужване и лица с увреждания ще продължат да получават грижи в домовете си до 2 часа на ден. Целева група на проекта са и лица след оперативна интервенция и след хоспитализация, нуждаещи се от краткосрочно наблюдение и здравни грижи.
Освен медицинска грижа и рехабилитация, на потребителите ще се оказва и подкрепа в извършването на ежедневни битови дейности. За тях ще се грижат медицински сестри, рехабилитатори, домашни помощници, социални работници и психолог.
Припомняме, че през септември кметът д-р Дарин Димитров предложи, а Общинският съвет одобри, услугите да продължат да се предоставят безплатно, въпреки че по проекта е предвидена възможност за заплащане.
Проектът за патронажна грижа стартира през октомври 2019 г. по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и бе с първоначална продължителност от 12 месеца.
 
Прибави коментар
   
Име * : 
Град :
Коментар * : 
 
Прибави
 
 

WebDesignBG