Излезе от печат дългоочакваната от нас книга - "Маркетингови и комуникационни насоки за създаване на имидж на Община Челопеч като туристическа дестинация"

Излезе от печат дългоочакваната от нас книга -
Въпреки предизвикателствата през последната година и настъпилата пандемична обстановка, туризмът е сред най-предпочитаните отрасли, които все повече държави по света, градове и дори малки общини искат да развиват. Община Челопеч вече направи първите критично важни стъпки в тази посока. В началото на 2020 г. фирма „Креативо.ком” ЕООД изпълни успешно проект „Маркетингово проучване и изготвяне на препоръки за превръщане на община Челопеч в атрактивна туристическа дестинация”. Проучено беше състоянието на туристическата среда и бяха очертани възможностите за развитие на туризма в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план.
В резултат на тези действия д-р Десислава Алексова и д-р Татяна Димитрова, извършили проучването, написаха колективна монография на тема „Маркетингови и комуникационни насоки за създаване на имидж на община Челопеч като туристическа дестинация”.
Книгата е насочена, както към студенти и докторанти, изучаващи регионално развитие, туризъм, маркетинг и комуникации в различните университети, така и към преподаватели и експерти по туризъм, институции и предприемачи в областта на маркетинга и туризма, организациите за управление на туристическите райони и местните власти.
Изключително сме щастливи, че именно Челопеч ще бъде еталон за обучение на множество студенти по туризъм! Поднасяме искрените си благодарности към д-р Алексова и д-р Димитрова за положения труд и впечатляващия краен резултат
 
Прибави коментар
   
Име * : 
Град :
Коментар * : 
 
Прибави
 
 

WebDesignBG