Нови класни стаи за учениците в Мирково!

Нови класни стаи за учениците в Мирково!

Приключи реализацията на проект: № BG06RDNP001-7.002-0035-C01 „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за ОУ „Георги Бенковски“, с. Мирково“.

Тази година учениците от 1 до 7 клас се радват на изцяло ново оборудване в класните стаи. Оборудвани са учителски и директорски кабинет.

 
Прибави коментар
   
Име * : 
Град :
Коментар * : 
 
Прибави
 
 

WebDesignBG