Нова технология позволява на ВиК дружествата да произвеждат водород

 Нова технология позволява на ВиК дружествата да произвеждат водород

Дружествата са притиснати до стената от цените на електроенергията и енергоносителите. Цената на електроенергията е определяща за цената на водата, която потребяваме и тя се определя от регулатора КЕВР. Прогнозната цена, която е заложена е крайно недостатъчна при сегашните реалности и неизвестни произтичащи от войната, която се води. Нашата цел е именно да сведем до минимум неизвестните и да заложим една цена на електроенергията за години напред и с това да дадем сигурност в сектор ВиК. Това каза Методи Митев, магистър по икономика, експерт-консултант по екология и ВиК, председател на Сдружение Център за зелен растеж и управител на "Нулеви отпадъци" ЕООД, в отговор на въпрос за проблемите, с които се сблъскват ВиК дружествата.

 

- Споменахте цената на електроенергията, как Вие бихте могли да и повлияете? Какво решение предлагате?

- Има изискване към операторите на пречиствателни станции за отпадни води (ПСОВ) утайките да бъдат стабилизирани преди да бъдат оползотворени. Политиката на ЕС в областта на отпадъците прилага йерархия от пет стъпки за управление на отпадъците. Най-висок приоритет се дава на предотвратяване на образуването на отпадъци, последвано от подготовка за повторна употреба, рециклиране, друго оползотворяване и обезвреждане. Предлагаме решение на проблемите на ВиК дружествата, чрез изграждане на собствени мощности за преработка и производство на водород от генерираната и натрупана утайка от ПСОВ. Така от един дългогодишен проблем ще създадем стабилност в дружествата и ще изпълним няколко от водещите напътствия от ЕС - Кръгова икономика, Намаляване на количествата депонирани неопасни отпадъци(опасни), Производство на възобновяем водород. Инвестицията е от порядъка на няколко милиона евро и би могла да се възвърне в рамките на седем до десет години само от производството и продажбата на водород. Ако включим в уравнението и икономията на средствата необходими за оползотворяване на утайката и въвеждането и търговията със зелени сертификати срокът за изплащане ще стане много по-кратък.

 

- Електроенергията не е най-големият проблем на ВиК дружествата. Във всеки един град или село водопроводите са доста стари и амортизирани и ако кажете на хората, че ще намалите разходите за електроенергия, а няма да се оправи водопроводната мрежа и качеството на водата ще има доста негативни реакции.

- Съгласен съм с Вас. Чрез изграждането на собствена инсталация за оползотворяване на генерираната утайка, предвидените до момента суми за нейното екологично оползотворяване ще могат да се ползват за подмяна на старите или изграждане на нови водопроводи.

 

- Звучи обещаващо и перспективно. Какво ще се прави полученият водород. За много от сънародниците ни е само добро пожелание приложението на водорода в ежедневието ни.

- Изобщо не е далеч моментът, в който ще започне да се внедрява водород в самолети, влакове, кораби, камиони и автомобили. В цяла Европа все по-често се забелязват движещи се транспортни средства на водород. От нас зависи да сме сред първите, които ще внедрят технологията и се възползват от предимствата и. Нашата цел за момента е да дадем възможност на ВиК дружествата да произвеждат електричество за покриването на собствените нужди./dir.bg

 

 

 
Прибави коментар
   
Име * : 
Град :
Коментар * : 
 
Прибави
 
 

WebDesignBG