ЗАПОЧВАТ ИЗПИТИТЕ ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ В РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2023/2024 ГОДИНА

ЗАПОЧВАТ ИЗПИТИТЕ ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ В РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2023/2024 ГОДИНА

Приемът на кандидат-студенти в Русенския университет за академичната 2023/2024година е в 50специалности от 23 професионални направления в 7 области на висшето образование. Кандидатстудентските изпити за прием се провеждат в две сесии – предварителна и редовна по съгласно приложен график.

Предварителната сесия ще се проведе в осем съботни дни – на 28януари, 11и 25февруари, 11и 25март, 8и 22април и 13 май с начало от 9 часа, а редовната е в два дни на 1 и 2 юли (събота и неделя) 2023 г. от 9 и 13 часа.

Кандидатите могат да подадат заявки за участие в изпити на място в сектор „Прием на нови студенти“ - корпус 1, етаж 2, стая 1.322.3 или онлайн на адрес https://online.uni-ruse.bg/(с достъп и през страницата на университета www.uni-ruse.bg) до 2 дни преди определената дата. Изпитите ще се провеждат в Русе, Силистра, Разград и Видин.

При явяване на изпити кандидатите заплащат такса в размер на 60 лв. за един изпит и по 40 лв. за всеки следващ.

Във връзка с разпространението на грипните заболявания Русенският университет съобщава, че първата възможност за полагане на конкурсен изпит за прием от 9 часа на 28януари (събота) ще се проведе онлайнв условията на приетата през април 2020 година процедура за онлайн кандидатстудентски изпити. Всички заявили желание за явяване на тази дата, ще бъдат информирани ден преди изпита (на 26 януари) за адреса на виртуалната изпитна зала.

Напомняме, че въведената от Русенския университет технология за онлайн провеждане на кандидатстудентски изпити е базирана на оригинална платформа за генериране на многовариантни тестове от затворен тип в реално време при зададена продължителност и автоматична проверка. За осигуряване на видео и аудио наблюдение на изпита програмата е интегрирана със системата за конферентни връзки BigBlueButton.

Изпитите са под формата на тест с обща и специална част. Общата част съдържа 10 въпроса по български език и езикова култура, а специалната част обхваща 20 въпроса в области по избор: Български език, История на България, Общотехническа подготовка, Математика, Информатика и информационни технологии, Икономическа география на България, Биология и Химия.

Оценки от положени след 2008 г. ДЗИ, се признават кандидатстудентски изпити и могат да се използват при кандидатстване в почти всички специалности. Абитуриентите завършващите през тази година могат да се възползват от възможността за запазване на място в желана специалност, чрез предварителен условен приемна база оценки от ДЗИ положени през настоящата година, на online.uni-ruse.bg/само с няколко кликвания и избор на желаната специалност от падащо меню. Ако кандидатът се яви и на конкурсен изпит, при образуването на състезателния му бал се зачита по-високата оценка.

Кандидатстудентските изпити по История на България за специалност Право, и по Биология за специалностите Акушерка, Медицинска сестра и Лекарски асистент са задължителни. Оценките от държавни зрелостни изпити не могат да заместват тези изпитни оценки.

Разкрита е нова специалност в приема за учебната 2023/2024 година -Европейско и международно сътрудничество в професионално направление 3.3. Полити­чески науки. Тя  е интердисциплинарна бакалавърска програма, чрез която студентите придобиват професионална квалификация Експерт по Европейски програми и международна дейност.

 

 

 
Прибави коментар
   
Име * : 
Град :
Коментар * : 
 
Прибави
 
 

WebDesignBG