България очаква 2,4 млрд. лева приходи от продажба на въглеродни квоти за 2023 г.

 България очаква 2,4 млрд. лева приходи от продажба на въглеродни квоти за 2023 г.

България очаква 1,2 млрд. евро или 2,4 млрд. лева приходи от продажба на квоти за емисии на парникови газове от инсталации за 2023 година, научи 3eNews. Данните са база консервативна оценка и на база на анализ на Sandbag и цените на фючърсите на борсата ICE до декември 2025 година. Тук влизат и приходите от квотите по чл. 10в от Директивата за Европейската схема за търговия с емисии (Директива 2003/87/ЕО) - чрез търг като се вземе средна цена на тон въглероден диоксид от 90 евро на тон.

Все пак прогнозните цени са неустойчиви на годишна база поради голямата динамика на пазара от цените на енергоносителите, актуалната геополитическа обстановка и текущите в момента преговори в Съвета по предложенията на ЕК за нови законодателни актове и изменения на съществуващи такива от пакета "Подготвени за цел 55%".

За 2023 г. и периода 1 януари 2023 - 30 юни 2023 г. в тръжните количества за България по принцип не се включват ежегодно по 5 159 984 квоти, които са разпределени за държавата по дерогацията съгласно чл. 10в от Директивата. Те би трябвало да се разпределят по определени правила на производителите на електроенергия, ако тази дерогация функционираше за България.

Тези квоти (по 5 159 984 на година до 2030 г.) могат да се използват единствено или за разпределяне на производителите на електроенергия, ако дерогацията бъде одобрена от ЕК, или да се продават на търг. За да бъдат включени към тръжните количества за България за съответната година, е необходимо това да бъде заявено официално с писмо от министъра на енергетиката до ГД "Климат" на Европейската комисия.

До месец юни се очаква да се търгуват 4 милиона тона квоти, а до края на годината 8 милиона тона, а приходите се изчисляват по прогнозни цени от 90 евро на тон. До месец юни ще се търгува половината количество от 592 млн. евро или над 1 млрд. лева, показват предварителни прогнози на Министерството на околната среда и водите.

Квотите по чл. 10в от Директива 2003/87/ЕО са още 2,5 милиона до юни и 5,1 милиона до края на годината. Общото количество квоти, ако се прибавят квотите по чл. 10в, стават 6,5 милиона до юни и повече от 13,1 милиона до края на годината.

Очакваните приходи от продажба на квоти само от инсталациите са 360 млн. евро или 704 млн. лева до юни и 720 млн. евро или 1,4 млрд. лева до края на годината. Но с прибавянето на квотите от дерогацията, планираните приходи нарастват до 2,4 млрд. лева.

Приходите от квоти емисии в България са важен инструмент за стимулиране на нисковъглеродно развитие. Във Фонд "Сигурност на енергийната система" се внасят 100% (до юни 2016 г. - 77%) от приходите от тръжна продажба на всички разпределени на България квоти емисии за инсталации на парникови газове, които се използват за намаляване на цената за задължения към обществото.

През 2022 г. инсталациите, които ще трябва да купуват квоти с тревога и напрежение гледат към пазара на въглерод в ЕС. Но се оказва, че България ще продължи да печели рекордни суми от това, че бизнесът купува допълнителни квоти емисии срещу замърсяването на въздуха./dir.bg 

 

 
Прибави коментар
   
Име * : 
Град :
Коментар * : 
 
Прибави
 
 

WebDesignBG