Ролята на жените е ключова за трансформацията на обществото и бизнеса

 Ролята на жените е ключова за трансформацията на обществото и бизнеса

Сдружение "Дамски форум" поставя фокус върху важни обществени въпроси с организирането на конференция със заглавие "Силата на разнообразието: да променим стереотипите", която ще се проведе на 15 февруари в Hyatt Regency Sofia. Специално за събитието в София пристига като основен гост еврокомисарят по равенството Хелена Дали.

Целта на форума е да даде възможност за обмен на идеи и опит, насочени към подобряване на равенството и включването в европейското общество. Обсъждането на ключови теми като борбата със стереотипите и премахването на бариерите пред равенството ще бъде в центъра на вниманието с цел да доведе до реална промяна на бизнес средата у нас.

В "Дамски форум" членуват 125 дами на високи ръководни позиции или предприемачи с устойчив собствен бизнес. Мисията им е да споделят житейски и бизнес опит, да обменят идеи и да работят в посока развитие на обществото, позицията и ролята на жената в него.

Разговаряме с председателя на сдружението Диана Митева, дългогодишен банкер и съосновател на "Дамски форум". Тази година Сдружението отбелязва своята 15-а годишнина.

- Госпожо Митева, комисар Хелена Дали идва в България специално по покана на Дамски Форум, какво според вас успя да я привлече като ключов говорител в такъв натоварен период от програмата ва ЕС?

Изключително сме благодарни, че Комисар Хелена Дали, отдели време в натоварения си график, за да вземе участие в конференцията "Силата на разнообразието: да променим стереотипите".

Това показва, че темата е за равнопоставеността на мъжете и жените е от особено значение, не само за България но и за цяла Европа. Тя засяга всички хора и всички области на живота и икономиката. Тук не говорим само за моралния аспект на равенство между половете, тук има много сериозен икономически аргумент. Според Европейския институт за равенство - по-активното включване на жените в пазара на труда в Европа би довело до увеличаване между 6,1 и 9,6% на брутния вътрешен продукт на Европейския съюз до 2050 година.

В почти всички европейски държави жените достигат по високи нива на образование отколкото мъжете. Висше образование са завършили 33% от жените и 30% от мъжете в ЕС. В почти всички държави членки делът на жените с висше образование е по-голям, но продължава да е по-малко вероятно да бъдат наети на работа и почти винаги получават по-ниско заплащане Според Евростат през 2022 г. 77,2% от мъжете в трудоспособна възраст са били заети в сравнение с едва 66,2% от жените.

 

Жените са безценен ресурс не само за всяка компания, но и за обществото. Те умеят да показват голяма готовност да се фокусират върху цели с по-висока социална стойност. Именно отношението към тези каузи води до социално отговорно, устойчиво и конкурентоспособно развитие на компаниите. Без да противопоставяме жените и мъжете в бизнеса, за нас е важно да изтъкнем преимуществата от наличието на баланс и разнообразие от опит, умения, мнения, управленски подходи и гледни точки. Това прави равнопоставеността значим фактор за доброто функциониране на обществото, за иновативна, конкурентоспособна и процъфтяваща икономика и за възходящо развитие.

- На събитието "Силата на разнообразието: да променим стереотипите" ще присъстват 14 посланика на чужди държави - това е прецедент, какво очаквате да споделят те от европейските и световни практики за позиции на жените в бизнеса?

В това издание на годишната ни конференция наши гости ще бъдат 14 ръководители на дипломатически мисии в България. Присъствието на такъв голям брой висши дипломати показва колко важни са поставените от нас въпроси не само в национален, но и в европейски и международен контекст.

В един от панелите на конференцията говорител ще бъде нейно превъзходителство г-жа Андреа Икич-Бьом, Посланик на Република Австрия в България, която ще сподели ценния опит на страната си. В предишните ни издания наши гост-говорители са били посланиците на САЩ, Германия, Франция, Испания, Румъния и Финландия. От всеки от тях научихме нещо ново, полезно и конструктивно, които сме приели, осмислили и се опитваме да приложим и надградим.

Искахме в това издание на конференцията, наред с международният опит, да чуем и вдъхновяващите истории на наши сънародници, които са се сблъскали със стереотипите - в спорта, в бизнеса, в медиите, в сектора на технологиите - и успешно са ги преодолели. Това са световната шампионка Илияна Раева, журналистът и писател Георги Милков, Константин Рангелов, основател на българската компания "Дронамикс", която е първата карго-дрон компания в света, Пламена Чернева основател на Nordic Women in Tech Awards и WonderCoders. Техните истории ще бъдат не по-малко интересни и окриляващи.

- Къде е жената в бизнеса в България, какви инициативи сте предприели на ниво правителство?

Работим в тясно сътрудничество с Министерство на труда и социалната политика, в чието лице намираме активен и конструктивен партньор, който има желанието да чуе гласа на гражданското общество.

В началото на тази година станахме член на Националния съвет по равнопоставеността между жените и мъжете към Министерския съвет и подписахме меморандум за сътрудничеството с МТСП, чийто основна цел е за цел продължим да насърчаваме професионалното развитие на жените в корпоративния, малкия и средния бизнес, намаляване на разликите по пол в заплащането и доходите, насърчаване на равнопоставеността в процесите на вземане на решение и преодоляване на стереотипите в различните сфери на обществения и икономически живот. Имаме уверението на Министър Шалапатова, че работата в това направление е един от приоритетите на правителството.

Част сме и от работната група, която подготвя транспонирането на европейската директива за подобряване баланса между половете сред директорите на дружествата, и за свързаните с това мерки. Тук искам да подчертая, че Директивата не налага задължителна квота за наличието на жени в ръководните органи на компаниите - УС, НС, Борд на директори, а е насочена към изравняването на представителността в полза на по-малко представения пол - т.е. в управителните съвети, където жените преобладават, ще бъде потърсен баланс в полза на мъжете. Убедени сме, че приемането на тази директива ще повлияе положително на бизнес климата у нас, защото проучванията в Европа и света показват, че компаниите, в чиито бордове е постигнато разнообразие на половете, успяват да реализират по-добра възвръщаемост за инвеститорите и да вземат по-добри дългосрочни решения.

Ще работим заедно по проекти насърчаващи женското предприемачество, което да създава нови работни места, да генерира доходи, да насърчава креативното мислене и иновациите. В България по данни на НСИ около 30 на сто от предприемачите са дами, но обикновено това са микро и малки бизнеси. През последните години делът на жените-предприемачи в България се увеличава, но още изоставаме от страните членки на ЕС.

Наред с това, вече 15 години активно работим за подкрепа на младите жени в сферата на образованието, като развиваме своята менторска програма. Организацията ни е амбициозно ангажирана за създаване на значимо влияние вече седма година и утвърждаване на вярата в силата на колективното усилие - с постоянство, страст, много труд и отдаденост, работим в подкрепа на жените да разгърнат пълния си потенциал за постигане на положителна промяна в обществото. Иновацията и промяната изцяло принадлежат на настоящия момент, в който създаваме нашето "утре". За нас юбилейната 15 година от създаването на Сдружение Дамски форум започва изключително силно и с обещание за развитие и реализация на важните трансформиращи ролята на жената в обществото проекти и инициативи!/dir.bg

 
Прибави коментар
   
Име * : 
Град :
Коментар * : 
 
Прибави
 
 

WebDesignBG