Kметът на община Разлог инж. Красимир Герчев: 2024 година за община Разлог ще бъде годината на инвестиции в инфраструктурата и големите регионални проекти

Kметът на община Разлог инж. Красимир Герчев: 2024 година за община Разлог ще бъде годината на инвестиции в инфраструктурата и големите регионални проекти
За по-малко от четири месеца, кметът на община Разлог Красимир Герчев успя да сформира нов ръководен екип, да обедини всички съветници около значимите теми, проблеми и решения на общината, да реконструира администрацията, да наложи финансова дисциплина и да планира амбициозна програма за изпълнение.
За кратки срокове преосмисли състоянието на общината и продължи напред.
Резултатите не закъсняха. Общината заработи с високи темпове. И кметът се надява на по-добра за община Разлог година.
Г-н Герчев, с какво община Разлог ще бъде по-добра след една година?
Надявам се да бъде по-добра по много показатели. Преди дни депозирах програмата за управление за мандата пред Общински съвет и смятам стриктно, ясно и категорично да изпълним тази програма.
Община Разлог ще бъде по-добра от гледна точка на инвестициите в инфраструктура, в културата, в спорта, във всички елементи на обществения живот и здравеопазване.
Имаме многообразие от социални услуги и това ще бъде приоритет за общината, да защитим хората в риск и социално уязвимите групи. Надявам се следващата година да имаме нов скенер, нов мамограф, нова апаратура за болничното заведение.Вярвам, че всяка една от сферите на обществения живот ще се промени към добро.
Ръководният екип на общината е изцяло нов – нови заместник кметове, нов председател на Общински съвет. Предвиждате ли промяна в структурата на администрацията и как ще работете с новия екип?
Хората в ръководния екип имат своя капацитет и житейски опит. Освен, че са нови лица в управлението на община Разлог, те имат експертиза, високо образование и най-важното - амбиция за работа в полза на хората.
Новата структура на администрацията е по-динамична, с по-малко нива на управление, за да се решават задачите директно и да се поема пряко отговорността за изпълнението им.
В администрацията има нови и млади кадри, но и кадри с много опит. И аз няма да допусна администрацията да страда от безумни и безсмислени промени, които се случваха, само и само да има промени, защото трябва да се работи постоянно, плавно и компетентно. Не може да се спре или да се забавя работата, защото динамиката е голяма, има срокове и ние трябва да бъдем гъвкави, бързи, с точни решения, за да успяваме.
Общината е жив механизъм, процедурите са изключително сложни и е нормално процесите да бъдат продължителни, някои се налага да бъдат наново стартирани, а за всички е важно да бъдат изпълнени.
Започваме годината изключително добре, защото само проектите външно финансиране - към днешна дата, заложени за инвестиции, са над 31 милиона лева.
И се изправяме пред предизвикателството да изпълним добре тези намерения – проектна и документална подготовка, избор на изпълнители, реализации, контрол, строителство и всичко, свързано с успешното отчитане на проектите. И както казахме в началото – да завършим още една добра година за община Разлог.
Залагате амбициозни проекти и дейности, които лежат на плещите на администрацията. Не считате ли, че все още държавата е в дълг към възнагражденията на работещите в администрациите и Вие как стимулирате своя екип?
Винаги съм се опитвал да мотивирам и стимулирам администрацията. В нашия тип градове кадрите е важно внимателно да ги изграждаме, да ги съхраняваме и задържаме, защото фирмите и големите градове ги привличат.
Време е съвместно с Националното сдружение на общините да работим в посока - подкрепа на кадрите в администрацията. Това трябва да бъде държавна политика - в подкрепа на общините. Хубаво е, че имаме добри връзка и добра комуникация с правителството по отношение на средствата за заплати и капиталови разходи.
Надявам се държавата и общините да работим съвместно, защото държавата на местно ниво сме ние, общините.
Преди дни Общинският съвет Разлог единодушно прие амбициозен и рекорден бюджет от 79 848 313 лева. Основно, на какво е подчинен бюджет 2024?
На житейската логика и проблемите, които общината е дефинирала и трябва да реши. Винаги съм подчертавал, че когато изграждаме бюджета, започваме от социалната сфера – от групите в неравностойно положение, преминаваме през здравеопазване и оттам нататък - към всички други сфери на обществения живот.
Много детайлно и подробно представихме вижданията си за развитието на общината в този бюджет и затова неслучайно той беше приет с единодушие. И е хубаво, че всички съветници излязоха от партийните си принадлежности и всеки общински съветник работеше, разсъждаваше, коментираше всяка една точка или обект, който трябва да се реализира в полза на обществото. След 6-часово заседание бюджетът беше приет единодушно.
Бюджет 2024 година е балансиран като подчертавам, че ще затегнем малко „коланите“ заради направени стари разходи и ще харчим разумно толкова, колкото имаме. Ще имаме строга финасова дисциплина.
Имаме целенасочена програма за подмяна на питейните водопроводи - довеждащ водопровод в Годлево, в Разлог, проектираме в село Елешница цялостна реконструкция на водопроводната мрежа, в село Баня. Подготвили сме проекти за много улици в цялата община, с които кандидатстваме пред фонд „Земеделие“.
Какви инвестиции предвиждате в младите хора?
Една община може да стимулира младите със своята работа – много ясни правила, бързо административно обслужване, подпомагане на бизнеса, информираност, добри детски градини, добри училища, добра жизнена среда, възможности за спорт и отдих, добро здравеопазване, подпомагане на инвитро процедурите.
Търсим терен за нови общински жилища, привличаме специалисти със специални стипендиантски програми. Но и младите хора, и семействата им, не трябва да разчитат, че общината или държавата ще им свърши работата по отношение на професионалната реализация. Много е важно те да бъдат пазарно ориентирани в професиите и тук е важна ролята на семейството и институциите, правилно да ориентираме децата си, за да имат шанс да се реализират на територията на община Разлог.
И, според мен, е важно да имаме комплексен подход към младите – да имаме интересен спортен и културен календар, да провокираме активността им, изявите им и въобще участието им в обществения живот на общината. Планирам срещи, за да чуя младите – ще направя приемни с всички ученически парламенти, ще се опитаме да ги направим партньори в решаването на проблемите на младите. Искам да чуя техните идеи и очаквания, и да изработим заедно общите приоритети.
Сигурен съм, че младите хора имат огромен капацитет и ще получат шанс за реализация и моята пълна подкрепа.
Много голям обществен интерес предизвиква проблемът автогара Разлог. Имате ли решение?
Да. Но не приемам обвинението, че община Разлог е оставила населението без автогара, защото автогара имаше и беше собственост на „Транс Пирин“ - дружество, което беше приватизирано чрез РМД през 90-те години. И неочаквано за общината, дружеството реши да закрие автогарата, независимо от обществената необходимост. Беше направен опит с друга частна автогара, която преди известно време също спря своята дейност.
След като установихме, че няма решение с частните автогари, а това е въпрос с обществена значимост, взехме решение да изградим общинска автогара. Влязохме в комуникация с Български държавни железници - за изграждане на автогара при ЖП гара Разлог, където има капацитет и реално може да се ползва съвместно инфраструктурата. В момента сме в процедура на договаряне и имаме положително становище. След като получим официално одобрението, ще инвестираме в инфраструктурата и ще имаме общинска автогара така, както е на много места в европейските градове - автогарата и гарата ще са в непосредствена близост.
Обществената баня в село Баня също е подложена на много коментари.
Обществена минерална баня ще има. И там въпросът скоро ще намери решение.
На територията на старата пералня община Разлог има проект, остават две съгласувания за строеж и ще се построи нова общинска баня с капацитет – 70 места, с два басейна, с 12 вани, с резервоар за минерална вода, с пространство за паркиране, с климатична инсталация, подово отопление и всички съвременни санитарно- технически норми. Ще имаме нова модерна баня.
Обществената баня е залегнала в капиталовата програма на правителството, има я в държавен вестник за финансиране, предстои избор на изпълнител, строителство и контрол на изпълнение.
Как ще се рекламира и стимулира минералното богатство на село Елешница?
Буквално и днес коментирахме с новия кмет на Елешница проблема.
Какво правим: възложили сме документална преработка на двата сондажа на селото, ПУП-ът е разработен, трябва да го процедираме, да отделим санитарно-охранителна зона и ще се опитаме да направим довеждащ водопровод до селото – със законови места за потребление, за да вкараме минералната вода в селото. Тогава къщите за гости и хотелите ще могат да се възползват, а това ще доведе до засилване на интереса и на инвеститори, и на туристи.
На този етап не е имало инвестиционни намерения, защото находището не е документално регламентирано, трябва да извървим всички трудни и тежки документални процедури, за да издаваме коректни разрешения за водоползване.
В момента, в м. Варвара, има инвестиционно намерение, но поради кадастрални проблеми и отделяне на зоните, се бави. Убеден съм, че значително ще се засили инвестиционният интерес към Елешница.Там, където има минерална вода, има инвестиции, има туристи, има добър потенциал за развитие на населеното място.
Как ще се развие идеята за големите регионални проекти и свързаности между община Разлог и съседните й общини?
Предстои много работа: да проектираме съвместни туристически маршрути, обекти и всичко, което може да донесе дивиденти на региона: да се изградят километри велоалеи, които да свързват Разлог – Банско- Баня- Белица - Якоруда, да изградим съвместни планински маршрути, да дефинираме пътеки, места за каране на колела в планините. Да изработим обща визия за големи културни, спортни събития и много други.
Имаме принципни съгласия с кметовете на съседните общини, за да направим проекти.
Продължаваме да развиваме и обогатяваме идеята за превръщането на Разложката котловина в целогодишен туристически продукт.
През тази година предвиждаме да се ремонтира и обнови паркът „Голак“, отпочнаха дейности в парка „Саровица“ и много други. Чрез мащабна програма, презентация и реклама привличаме вниманието на българските и чужди туристи и към летния туризъм, осмисляме дейности, събития и мероприятия за привличане на туристи през всички сезони.
Работите ли в посока интеграция на ромите?
Току-що община Разлог спечели проект за 3,5 милиона за изграждане на канализационни клонове в ромската махала.
Да, работим. Но за съжаление, няма единна организация на ромите в община Разлог, имат негласни водачи, но когато коментираме проекти община – роми трябва да има легитимност и да се решават съответните проблеми чрез проекти или директно финансиране.
Опитваме се на място да работим с конкретни хора. Имаме здравни медиатори, но аз съм против идеята да разглеждаме отделно проблемите на различните етноси. За мен всичките жители на нашата общината са с равни права и всички имат възможности да се реализират, никой не трябва да бъде привилегирован или разграничаван от другите.
Трябва да се излезе от мантрата общината или държава да е длъжна на някого, което е насаждано с години, защото държавата беше иззела функциите и инициативата на хората. Знам, че този процес е труден, но всеки трябва да си извърви сам пътя. Реализацията на всеки човек зависи от неговата инициативност и мотивация.
Има ли живот в съществуващата спортна база?
Винаги съм имал категорична и ясна програма за подкрепа на спорта, защото е в полза на здравето.
Помня колко критики отнесох за стадиона в с. Годлево, но днес този стадион се ползва активно от децата и отборите на цялата община. Общинските спортни обекти са обекти на хората от цялата община и това се доказа в годините.
Цялата спортна инфраструктура се ползва: имаме представителни отбори по волейбол, таекуондо, плуване, футбол, ски. Разлог е една от малките общини, които поддържат такова многообразие от спортни клубове, което означава висок стандарт на спортните дейности.
На какъв етап е новата спортна зала на Разлог?
На етап работно проектиране, в капиталовия списък на държавата е, публикувана е в държавен вестник, изработихме ПУП, взе се решение, очакваме нанасяне на земята в кадастъра, даваме изходни данни, проектиране, следват процедури за избор на изпълнител.
Процедурите са задействани, имаме финансиране и вървим към изграждането на спортната зала - една моя голяма мечта, мечта и на моите съграждани.
Освен това, над Професионалната гимназия по туризъм и хранителни технологии „Никола Стойчев“ Разлог общината има 17 дка и възложихме да се направи идеен проект за два плувни басейна: 50 метров и 25 метров, лекоатлетическа писта, няколко тенис корта, игрище за плажен волейбол и др., защото се оказа, че желаещите за занимание с плувни спортове са повече, отколкото може да поеме единствения басейн в училище в Разлог.
Община Разлог е длъжна да отговори на търсенето и ние ще го направим.
С наличната и проектираната спортна инфраструктура не само ще отговорим на потребностите на жителите, но и ще имаме възможност да изпълним със спортни местни, национални и международни събития общината.
Само за два месеца управление община Разлог спечели 2 милиона в образованието в т. ч. така необходимия физкултурен салон на училището в село Баня.
Веднага след встъпването ми в длъжност, се оказа отворена програмата на Министерството на образованието и само за 42 дни се подготвиха и защитиха успешно проектите. И въпреки почивните дни през декември, екипът по проектите работи непрекъснато, за което искрено благодаря.
В момента разработваме проект за саниране на училището и проектиране на закрит плувен басейн за учениците в Баня.
Какво ново в културната програма на община Разлог?
Разлог е град-пазител на традициите. Традиционните празници носят своята характерна особеност и се превръщат в събития, значими за културен туризъм и те ще бъдат неизменна част от годишната програма.
„Старчевата“ ще бъде отново с особено внимание и финансиране от страна на общината. Тя е емблема на Разлог и винаги ще има пълната ни подкрепа.
Културната програма на община Разлог ще заложи на обогатяване на традиционните празници, но и създаване на нови събития.
На сцената на община Разлог се връщат през юни „Звездите на театъра“ със съдействието на Нона Йотова и Роза Радичкова, през юли и август ще се организират летни празници на изкуството – със създаване на ново културно пространство около езерото на Разлог.
Ще провеждаме летните фестивали „Рок Елешница“, „Свири ми се, пее ми се, оро ми се игра“ в Баня, през декември ще създадем Коледно градче с много атракции, вкусна автентична храна и фолклор, Разлог ще организира Международния кукерски фестивал „Старчевата“ и много други.
Културната програма е отворена и винаги може да бъде обогатена. Тук е мястото да кажа, че всички институции - община, читалища, музеи, библиотеки, образователни институции, неправителствени организации трябва да са обединим в усилията да създаваме съвременен общ културен продукт. Защото не трябва да забравяме, че настоящето на община Разлог го градим всички заедно. И както единодушно, загърбвайки политическите си пристрастия, се обединихме около добър бюджет, вярвам, че ще се обединим в усилията да реализираме всички добри идеи за община Разлог.

 

 
Прибави коментар
   
Име * : 
Град :
Коментар * : 
 
Прибави
 
 

WebDesignBG