Еко схема за екологично поддържане на трайните насаждения – какви са промените за настоящата кампания

 Еко схема за екологично поддържане на трайните насаждения – какви са промените за настоящата кампания

Бюджетът по схемите за климата, околната среда и хуманното отношение към животните или т. нар. „еко схеми“ е в размер на 203, 6 млн. евро. Плащането по тях ще продължи да се извършва на хектар при спазване на екологичните практики за съответната еко схема.

Предвидените изменения в еко схемата за екологично поддържане на трайните насаждения са следните:

В екологичната практика в междуредията са допълнени възможни екологични дейности:

-мулчиране в междуредията на трайните насаждения и/или поддържане на междуредията с естествена растителност, върху която не се използват продукти за растителна защита и изкуствени торове и се коси извън периода на гнездене на птиците и при необходимост се извършва мулчиране

През Кампания 2023 междуредията се поддържаха с една или смес от определени култури.

Практиката за ивиците, заети с естествен арастителност с максимална ширина до 20 метра и минимална от 1 метър се запазва.

Ставката по интервенцията за трайни насаждения е коригирана с добавянето на новите практики, така че фермерите, които имат трайни насаждения и заявят тази интервенция, могат да очакват по-високо ниво на подпомагането./agrozona.bg

 

 
Прибави коментар
   
Име * : 
Град :
Коментар * : 
 
Прибави
 
 

WebDesignBG