Реклама

ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ ЦЕНИ
за производители от региона в лв./кв.см  без ДДС от 01.06.2008 г.

ПЪРВА СТРАНИЦА:
- до главата - 150 лв. / кв.см.
- горна половина - 150 лв. / кв.см.
- долна половина - 120 лв. / кв.см. 
ПОСЛЕДНА - 100 лв. / кв.см. 
ПЪРВ./ВЪТР. - 2.50 лв. / кв.см.
ВЪТР./ПОСЛ. - 2.00 лв. / кв. см.
ВЪТРЕШНА СТРАНИЦА - 1.50 лв. / кв.см. 


ЗА ПОПЪЛНИТЕЛЕН ЦВЯТ +10%
ПЪЛНОЦВЕТНО +30%

за фиксирана вътрешна страница +15%
за фиксирано място на страница +50%
ЦЕНИТЕ СА БЕЗ ДДС!


МАЛКИ ОБЯВИ:
- 0.30 лв./знак без ДДС
- в негатив - 0.40 лв./знак без ДДС
- с граф. знак - 0.50 лв./знак без ДДС

ОТСТЪПКИ за обща стойност на поръчката:
от 101.00 лв. до 200.00 лв. - 3%
от 201.00 лв. до 600.00 лв. - 5%
от 601.00 лв. до 1000.00 лв. - 8%
от 1001.00 лв. до 5000.00 лв. - 10%
от 5001.00 лв. до 10 000.00 лв. - 12%
от 10 001.00 лв. до 15 000.00 лв. - 15%
от 15 001.00 лв. - 20 000.00 лв. - 18%
над 20 000.00 лв. - по договаряне

ШИРИНА НА КОЛОНИТЕ:
1 колона - 6 см
2 колони - 12,3 см
3 колони - 18,6 см

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ:
* CorelDraw 9.00, PageMaker 6.5, AdobePhotoshop 5.5 /шрифтовете да са конвертирани в криви/ * TIFF, EPS формат


 
 

WebDesignBG